Health Inspect

Zaměřujeme se na poskytování sociálních a dalších asistivních služeb zaměřených na bezpečnost klientů, mobilitu a schopnost komunikace zejména v krizových situacích.

O nás

Společnost HealthInspect je součástí Technologického centra pro personalizovanou medicínu a asistivní technologie se sídlem na adrese: Evropská 655/116, 160 00 Praha 6 – Dejvice.

Společnost je zaměřena na poskytování sociálních (Tísňové péče od roku 2009, další sociální služby jsou v přípravné fázi) a dalších asistivních služeb zaměřených na bezpečnost klientů, mobilitu a schopnost komunikace zejména v krizových situacích. Kromě toho se věnujeme domácímu telemonitoringu glykemie, EKG, tělesné hmotnosti a krevního tlaku.

Velmi žádanou službou je Videokonzultace (tedy přenos obrázků pořízených sestrou, eventuálně pacientem z domácího prostředí) za účelem konzultace s lékařem nebo rodinným příslušníkem na dálku. Kromě těchto služeb nabízí bezpečí a větší nezávislost života v bezpečí pomocí asistivních technologií „chytrého domu”, které jsou monitorovány pomocí stejné platformy jako dohledové služby i monitoring. K realizaci těchto služeb využívá platformu InspectLife. Více zde »

Asistenční služba Dohled je nejvíce vyžadovaná pro zajištění sociální služby Tísňová péče.

Podle zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách služba tísňové péče obsahuje tyto základní činnosti:

  • poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci

Služby

Sociální služba - tísňová péče

Je určena aktivním seniorům a jejich blízkým osobám.

Umožní uvědomit zkušené pracovníky asistenční služby, kteří umí zajistit pomoc v případě nouze nebo zdravotních potíží.

Senior jednoduše zmáčkne nouzové tlačítko na dohledovém zařízení nebo dojde k oznámení události automaticky.

Blízká osoba seniora má možnost zjistit aktuální informace a poskytnout pomoc.

Více informací »

Telemedicína

Efektivní komunikace mezi pacientem a lékařem.

Potřebujete pravidelně měřit hladinu Vaší glykemie a sdílet Vaše měření se svým doktorem na dálku?

Služba telemonitoringu glykemie je určena pro pacienty s diabetem, kteří potřebují lépe kompenzovat svou nemoc a na dálku komunikovat s lékařem.

Více informací »

Asistivní domácnost

Kombinace technologií pro chytrý dům a nové asistivní služby přináší bezpečnější a nezávislý život.

Operátor dohledového pultu zajistí pomoc v případě obtížných nebo nebezpečných situací (senior zapomene zavřít okno nebo si vzít léky či vypnout sporák, senior upadne v koupelně nebo nemůže vyjít schody)

Asistivní technologie společně s asistenční službou mohou pomoci k vyřešení problémů, se kterými se senior žijící sám ve svém domě může potkat.

Více informací »

Kontakt

Kontaktní údaje

Kontaktní formulář